Kalite Politikamız

 

  • ISO 9001:2015 Kalite yönetim sistemi şartları ile Yasalları ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak, ihtiyaç duyulan kaynakların sürekliliğini sağlamak, yönetim sistemlerimizin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
  • Ürün, hizmet ve faaliyetlerimizi gerçekleştirirken kalite, çevre ve çalışanlarımızın sağlık ve güvenlik şartlarına ve müşteri ile mutabık kalınan şartlara uygun olarak üretmek,
  • Çalışanlarımızı kalite ve çevre konusunda bilinçlendirmek,
  • Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıklarımızı azaltıcı önlemler almak, oluşan atıkların ise yasaların öngördüğü şekilde bertarafını veya geri kazanımını sağlamak,
  • Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek,
  • Acil durum risklerini azaltmaya çalışmayı,
    Taahhüt eder.